30-07-2018

Skorstenen - NISAPs/Logitrans´ vartegn…

Skorstenen blev rejst i 1989 (og flyttet i 1991 på grund af nyt sprøjtemaleanlæg). Dens funktion var at lede fortynderdampe væk fra maleanlægget. Vi havde en forventning om, at vi kunne komme op på 6 liter per time, så det fik vi tilladelse til under forudsætning af, at vi satte skorstenen op. Da der næsten samtidig kom mere miljøvenlige malinger frem, fik vi aldrig brug for at udlede så meget, og da vi gik over til pulverlak og lukkede sprøjteanlægget, havde vi ikke længere brug for den. 

 

Fra 2010 har skorstenen derfor ikke været i brug, og produktionshallerne er støt og roligt vokset ”udenom” skorstenen. Den har fra starten været vartegn for NISAP – og dette ønskede man at bevare i ”landskabsbilledet”. Der blev bygget en lille ”atriumgård” til skorstenen midt i en af produktionshallerne. ”Atriumgården” var dog uden vinduer og uden mulighed for gennemgang.

I 2014 var der brug for mere plads i produktionshallen, fordi pumpemontagen skulle flyttes derhen. Derfor blev det besluttet at fjerne skorstenen. Der blev skaffet adgang ind i ”atriumgården”, hvor et hyldetræ tydeligvis i mange år havde vokset sig stort og fint – og søgt op mod lyset.

Det viste sig – da man fik lukket op ind til ”atriumgården” - at der var en skade på skorstenen 2½ meter oppe. En svejsning var gået i stykker, og skorstenens yderrør havde forskubbet sig, så skorstenen lænede sig op af inderrøret. Den var som sådan ikke ordentligt fikseret længere, og der blev handlet hurtigt. Dagen efter blev skorstenen taget ned af firmaet Dansk Skorstensteknik A/S. Efter opsætningen i 1989 havde kommunen gjort opmærksom på, at vi ikke havde tilladelse til at have navn på skorstenen og at det måtte fjernes. Det har vi så nu opfyldt til fulde…

NISAP-vartegnet er fjernet, og men den vigtigste del bevares i Logitrans-museet!

Fakta:
Højde: 28 meter
Vægt: 5 ton
Bygget i år: 1981
Flyttet: 1991
Bruges ikke længere: 2010
Fjernet: 2014