Rengøring og vedligehold af hospitalssenge

- på en sikker og ergonomisk korrekt måde

It is a fact that today's hospitals face many challenges to ensure patient and workforce safety. Around the clock, hospitals need to focus on hygiene to prevent infections and on ergonomics and safety to protect the hospital workforce.
The hospital of Gävle, Sweden, is focusing on these subjects as well. The hospital wanted to optimise their cleaning routines and make the procedures concerning cleaning and maintenance of the hospital beds more ergonomic and effective. The process of cleaning the hospital beds were challenging, since the beds were heavy and difficult to clean at the bed bottoms. The hospital needed a solution that could make the cleaning and maintenance processes easier, more efficient and ergonomically better. 


The solution the hospital was provided with was specially developed in cooperation with the hospital workforce to accommodate their needs. The solution was to lift and tilt the hospital beds to expose the bed botttoms and achieve higher hygienic standards, better ergonomics and safer maintenance.

Det er et faktum, at nutidens hospitaler står over for mange udfordringer for at sikre patient- og arbejdsstyrkens sikkerhed. Døgnet rundt skal hospitalerne have fokus på hygiejne for at forhindre infektioner og på ergonomi og sikkerhed for at beskytte hospitalspersonalet.
Hospitalet i Gävle, Sverige, har også fokus på disse emner. Hospitalet ønskede at optimere deres rengøringsrutiner og gøre procedurerne omkring rengøring og vedligeholdelse af hospitalssengene mere ergonomiske og effektive. Rengøringen af ​​hospitalssengene var udfordrende, da sengene var tunge og svære at rengøre, særligt sengebunden var svært tilgængelig. Hospitalet havde brug for en løsning, der kunne gøre rengørings- og vedligeholdelsesprocesserne nemmere, mere effektive og ergonomisk bedre.


Løsningen, som hospitalet fik, er specielt udviklet i samarbejde med hospitalspersonalet for at imødekomme deres behov. Løsningen var, at løfte og vippe hospitalssengene for at blotlægge sengebunden og højne de hygiejniske standarder, samt at opnå bedre ergonomi og sikrere vedligeholdelse.

 

 

“I samarbejde med hospitalerne har vi udviklet en speciel Logitilt, som nemt kan løfte og tilte hospitalssenge. Vi har fokus på hygiejne, ergonomi og sikkerhed! 

 

At løfte og tilte hospitalssenge kan gøres ergonomisk korrekt, så der er nem adgang til at rengøre bunden og den elektriske motor samt udskifte og vedligeholde sengenes hjul. På denne måde kan infektioner undgås, og rene miljøer sikres på hospitalerne.

Gitte Kirkegaard, CEO hos Logitrans A/S

Se hvordan Logitilt håndterer hospitalssenge på hospitalet i Gävle, Sverige