16-10-2018

Roeoptageren...

 

Nisap-roeoptageren blev udviklet sidst i halvtredserne. Den første model, som blev sat i produktion, var med langsomt roterende medbringere, som sørgede for god rensning af roerne. DLAM (Dansk Landbrugs Andels Maskinindkøb) skrev i et fagblad:

”Nisap. I et par år har DLAM fulgt udviklingen og prøverne med Nisaproeoptageren og fundet, at den klarer sig godt under selv meget vanskelige forhold, både i fugtigt og ukrudtsfyldt jord. Nisap-roeoptageren er en to-rækket optager med læsseelevator. Den er forsynet med gaffeljern og en skråtstillet roterende renserist. Over denne findes en medbringer med tre arme, der roterer langsommere end renseristen. Dette princip medfører flere fordele: En effektiv rensning af roerne, ukrudt og sten renses fra, og maskinen er velegnet til optagning af kålroer.”

Da der hele tiden kom ideer til forbedringer, blev denne model kun fremstillet i 50–100 eksemplarer. De næste modeller blev henholdsvis en let model med 1 renserist og en ekstra stor model med to renseriste.

Sidstnævnte blev solgt til maskinstationer og store gårde. Den gik dengang for at være den bedste på markedet. Da prisen var høj, blev det ikke til det store salg. Udviklingen på de store maskiner gik i retning af, at man ville have mere avancerede maskiner med tank på til opsamling af roerne. Det ville kræve et stort udviklingsarbejde, som ikke kunne retfærdiggøres i det forventede salg.

Produktionen blev stoppet i 1970, og i 2015 købte Logitrans en maskine, som har været anvendt indtil for få år siden. Denne maskine kan ses i Logitrans-museet.

LinksRelaterede links