01-10-2019

Ove Nissen Nielsen har været 25 år hos Logitrans

Ove Nissen Nielsen har den 3. oktober 2019 været ansat 25 år hos Logitrans i Farup. Ove er uddannet el-installatør og er ansvarlig for, at alt det elektriske hos Logitrans fungerer – både på nat- og daghold og både i forbindelse med Logitrans´ bygninger og produkter. Han er ansvarlig for alle Logitrans´ el-installationer over for myndighederne.

Ove er ansvarlig for alt bygningsvedligehold og er med i al planlægning og gennemførelse af nybyggeri. Og det har der været meget af de sidste 25 år, hvor virksomheden er udvidet fra 5.607 m2 til 12.000 m2 - med to maleanlæg, lagerområde, produktionsbygninger og mange nye produktionsmaskiner. Derudover er der også bygget personalefaciliteter med sportshal, kantine, toiletter og omlædningsfaciliteter.

Ove har også en finger med ved udvikling af alle nye standardprodukter og står for el-delen i de produktløsninger, som Logitrans tilpasser til den enkelte kundes arbejdssituation og -behov. Løsninger, hvor kun naturlove og sikkerhedshensyn sætter grænsen for, hvad der er muligt.

Med sine mange år hos Logitrans kender Ove hver en kollega og tilnærmelsesvist hver en funktion i Logitrans´ produktion. Ove er meget vellidt og står altid parat med en hjælpende hånd, når der er brug for det! Med sit gode humør og glade væsen spreder han en god stemning omkring sig!

”Ove ses altid i fuld fart rundt i virksomheden, og han kender enhver krog hos Logitrans og enhver elektrisk detalje på vores produkter. Han er meget fleksibel, har en stor teknisk viden og samarbejder på kryds og tværs med alle Logitrans-kolleger i forbindelse med sine mangeartede arbejdsopgaver. Ja, man kan med rette sige, at Ove har et alsidigt job: Udover el-arbejde, styrer han f.eks. også firmaets ventilationssystem og sætter fælder til de mus, der måtte vove sig ind i kontorområderne”

Dorte Pedersen, Produktionsdirektør hos Logitrans A/S

Jubilæet markeres med en reception på virksomheden den 3. oktober 2019 kl. 15.00.