08-02-2022

Logitrans stiller endnu mere skarpt på grøn omstilling

– nu med ISO 14001-certificering

Den sydvestjyske ejerledede virksomhed, Logitrans A/S, som gennem mange årtier har udmærket sig på det globale marked for internt transportudstyr med sine unikke ergonomiske løsninger og høje kvalitet, stiller nu endnu mere skarpt på den grønne omstilling.

Senest har Logitrans opnået endnu en certificering, nemlig den mest anerkendte internationale standard inden for miljøledelsessystemer, ISO 14001. Denne standard stiller specifikke krav til, at virksomheden identificerer og forstår sine miljømæssige påvirkninger af aktiviteter og produkter. Virksomheden skal fastlægge miljøpolitik, miljømålsætninger og sætte klare mål til forbedring af sin miljømæssige indsats.

”I det sidste års tid har vi arbejdet målrettet for at etablere et stærkt fundament og en fælles forståelse for miljøledelse her hos Logitrans, og vi er derfor meget stolte af vores ISO 14001-certificering. Med denne certificering har vi et værktøj til at levere miljøforbedrende resultater og til at reducere forurening, affaldsgenerering og uhensigtsmæssige udledninger i miljøet”

Inese Niedola, QHSE Coordinator hos Logitrans

”Vi ønsker at arbejde seriøst med vores miljømål og dermed minimere vores miljøpåvirkning. Med ISO 14001-certificeringen skal vi hele tiden foretage forbedringer og evaluere. Det har vi allerede gjort, inden vi blev certificeret, men nu vil vi sætte endnu mere fokus på miljøområdet. Igennem de seneste 5 år har Logitrans opnået helt konkrete energibesparelsestiltag, da elforbruget er faldet med ca. 31%, hvilket svarer til et fald i CO2-aftrykket, jf. Bæredygtig Bundlinje Værktøjet, på 46,4 t. CO2.

”Vi har opnået reduceringen igennem en energieffektivisering, hvor vi bl.a. har udskiftet et udsugningsanlæg med genvækst og udskiftet en luftkompressor i vores produktion, som har været med til at reducere en stor del af vores el- og gasforbrug. Vi har også sat nogle mål for yderligere reduktion og forventer derved at bidrage endnu mere til at reducere vores miljøbelastning. Vores miljøcertificering skal ikke bare være noget, som skal pynte på vores hjemmeside – det er en levende og konstant proces, som vi hele tiden vil arbejde med”, uddyber Inese Niedola.

Logitrans´ målsætning er at arbejde miljøbevidst, bidrage aktivt og arbejde målrettet med den grønne omstilling, og Logitrans har derfor sideløbende arbejdet med projekt ”Klimaklar SMV”, hvor små og mellemstore virksomheder kan få rådgivning om, hvordan man kan styrke vækst og konkurrenceevne via en konkret klimastrategi, CO2-beregning og branding. Bag projektet står Fremstillingsindustrien, Dansk Industri og Industriens Fond i samarbejde med en række partnere. Logitrans arbejder også med det landsdækkende projekt ”Grøn Cirkulær Omstilling”, hvor der sættes fokus på udvikling i en mere bæredygtig og cirkulær retning. Projektet er finansieret af EU.

CEO Gitte Kirkegaard slutter: ”Vi har længe stillet skarpt på reduktion af CO2-udslip og grøn cirkulær omstilling, og dette arbejde har ført til, at vi nu er meget mere bevidste om, hvor vores CO2-udslip kommer fra, og hvordan vi kan reducere det. Arbejdet er kun lige gået i gang, og vi har høje forventninger og en masse tiltag i støbeskeen. Et af de næste projekter er at udarbejde en overordnet bæredygtighedsstrategi, som skal blive en del af vores overordnede strategi og en strategi til, hvordan vi konkret vil implementere og arbejde med FNs Verdensmål.