29-05-2019

Besøg hos Logitrans til en snak om pension og nedslidning

De tre folketingskandidater, Karina Lorentzen Dehnhardt (SF), Mikkel Ammitzbøll (SF) og Anni Matthiesen, nuværende MF for Venstre, har besøgt produktionsvirksomheden Logitrans for at tale om pension og nedslidning.

Logitrans A/S ligger ved Ribe og blev grundlagt for 79 år siden. Tredje generation, Gitte Kirkegaard og Dorte Pedersen, udgør i dag ledelsen som hhv. CEO og COO. Firmaet er grundlagt af deres bedstefar, og i mange år var deres far, Erling Pedersen, virksomhedens administrerende direktør. Han er i dag 71 år og arbejder 4 ud af 5 dage om ugen, ikke fordi han er nedslidt, men fordi han ønsker mere tid til fritidsaktiviteter.

Et af valgkampens store temaer er pension og nedslidning. Derfor besøgte de tre opstillede kandidater Logitrans, som producerer internt transport- og håndteringsudstyr, f.eks. pallevogne, stablere og helt unikke vogne, som er tilpasset den enkelte bruger og arbejdssituation. Fokus er altid ergonomi, velbefindende og optimale arbejdsbetingelser for brugerne, når Logitrans udvikler produkter, og dette er til stadighed med til at øge effektivitet og arbejdsglæde rundt om i virksomhederne. I produktionsområderne hos Logitrans arbejder faglærte smede, industriteknikere og automekanikere samt ufaglærte medarbejdere.

 

”Vi har mange hjælpemidler til vores produktionsansatte, men det er klart, at når man kommer op i alderen, så er der risiko for, at der kommer lidt med helbredet. Vi gør, hvad vi kan for at passe på vores medarbejdere, der jo skal holde længere og længere på arbejdsmarkedet. Ligesom vores fokus over for vores kunder er at opfylde deres behov for at håndtere gods på en effektiv og ergonomisk rigtig måde, har vi også i vores egen produktion dette fokus”

 

Gitte Kirkegaard, CEO hos Logitrans A/S

Logitrans tager socialt ansvar
Siden grundlæggelsen har det sociale ansvar været en naturlig og vigtig del af virksomhedens kultur og vision. Når en virksomhed fylder meget i et lille lokalsamfund, skal man også tage et socialt ansvar – og det gør Logitrans. Igennem årene har det sociale ansvar udviklet sig, så det både afspejles i forhold til lokalsamfundet og i virksomhedens produkter og medarbejderpolitikker.

Logitrans har tidligere modtaget priser for at tage socialt ansvar, bl.a. for at have lærlinge og være en rummelig arbejdsplads. Karina Lorentzen Dehnhardt (SF), Mikkel Ammitzbøll (SF) og Anni Matthiesen (V) mødte blandt andet Poul Beck og Leo S. Jørgensen på hhv. 65 og 64 år, begge ansat i produktionsområdet hos Logitrans. Poul Beck arbejder 32 timer om ugen, en selvbetalt nedgang i timeantal som en form for ”udfasning af arbejdslivet”. Leo S. Jørgensen, har valgt delvist efterløn fra marts 2019, og arbejder nu maks. 3 dage om ugen.

 

”Jeg mener, at vi både skal sikre nedslidte bedre tilbagetrækningsmuligheder, men også stoppe den stigning i pensionsalderen, som et flertal desværre har sagt ja til. Men det allerbedste er jo, hvis vi kan skabe et arbejdsmiljø, der undgår nedslidningen og finder muligheder for at fastholde folk i andre funktioner eller på nedsat tid”

 

Karina Lorentzen, SF

”Det er ikke kun, når man kommer op i alderen, at arbejdsvilkår og arbejdstider skal vurderes og tilpasses den enkelte. Jeg mener, at man gennem hele sit arbejdsliv skal lave løbende forventningsafstemninger og tilpasse. Det kan jo sagtens være, at en på 33 år har lyst til at arbejde mindre, fordi man f.eks. ønsker at være mere sammen med sin familie, og så er der jo også mulighed for det, så længe man selv betaler”

 

Gitte Kirkegaard

”Det glæder mig at se, hvordan en virksomhed som Logitrans lykkes med at finde løsninger, der forbedrer arbejdsmiljøet for deres medarbejdere. Det er vigtigt. For det er rigtigt, at vi har brug for, danskerne bliver længere på arbejdsmarkedet i takt med, at vi lever længere. Jeg synes også, at snakken med medarbejderne her på Logitrans viser, at danskerne jo faktisk gerne vil forblive en del af det arbejdende fællesskab, når det er muligt. Det er med til at skabe mening og indhold i livet. Så skal de aldrende medarbejdere naturligvis have så meget fleksibilitet og frihed som muligt til at kunne indrette arbejdslivet på en måde, hvor de kan følge med og trives”

 

Anni Matthiesen, Venstre